1.1 Superbias

Het aanmaken van bias frames is een essentieel onderdeel voor het calibreren van de Light frames. Aanbevolen wordt om minimaal 100 bias subs te maken, als je dit niet haalt of een hoger rendement uit je subs wilt halen biedt PixInsight een tool genaamd Superbias

Het Superbias tool van PixInsight gaat uit van je master bias zoals gegenereerd in stap 1. Het algoritme van de Superbias tool genereert een nieuw super bias bestand welke het equivalent is van 100x de originele bias subs.

1.1.1 Super bias generatie

Om de super bias te genereren gebruiken we het Superbias proces van PixInsight.

  1. open het tool Superbias te vinden onder het tabblad Process Explorer;
  2. open of selecteer het master bias zoals geïntegreerd in 1.1.10 (Aanmaken master dark en bias);
  3. voer een SCTF uit op het master bias;
  4. als in de achtergrond ruis vooral verticale patronen zichtbaar zijn klik dan op het vierkantje van de Superbias tool;
  5. als in de achtergrond ruis zowel verticale als horizontale patronen (prominent) zichtbaar zijn selecteer dan orientation: Columns and Rows en start vervolgens het proces;
  6. sla het super bias op in het .xisf formaat in 32-bit IEEE 754 floating point.

superbias

tip: experimenteer met de Orientation (en overige) settings en het aantal layers voor de beste resultaten, bepaal het beste resultaat (een light sub gecalibreerd met het super bias en een variant met de master bias). Kijk in welk gecalibreerde light sub de minste (small scale) achtergrond ruis zichtbaar is.

We zien nu een veel duidelijker patroon van verticale banding terwijl er ook duidelijk horizontale banding zichtbaar is. Het super bias is vrij van random noise en kan verder gebruikt worden voor het aanmaken van het master flat of voor calibratie van lights.

Copyright © 2016-2017 starry-night.nl

2 comments on “1.1 Superbias

  1. van den Bosch

    Je kan zelfs controleren of je superbias goed is. Wanneer je je super bias van je master bias aftrekt zou je vlakke ruis over moeten houden. Je kan dat doen Pixelmath. Gebruik de volgende expressie in het RGB/K veld: (masterBias + 0.01) – superBias.

Leave a Reply