3. Lights calibratie en integratie

Op een goede nacht heb je wellicht veel light frames geschoten. Ze zullen niet allemaal even goed zijn, een eerste inventarisatie en selectie kan het eindresultaat aanzienlijk verbeten.

Vaak vertonen afbeelding van met name Deep Sky Objects lichtstrepen, deze worden veroorzaakt door satellieten, vliegtuigen of meteorieten. Hoe langer de belichting van een sub, hoe groter de kans op streep vorming. PixInsight biedt meerdere mogelijkheden om deze streep vorming te verwijderen, veruit de makkelijkste is om alle frames te controleren m.b.v. de Blink tool. De Blink tool animeert alle subs. Het sub met lichtspoor kan makkelijk verwijderd worden.

3.1 Voorselectie frames
 1. open de Blink tool in de Process Explorer (verticale tabbladen);
 2. selecteer in de Blink tool de light subs;
 3. druk op de “play” knop en kijk goed of je strepen van satellieten, vliegtuigen of meteorieten ziet;
 4. indien streep vorming zichtbaar is bevindt deze zich veelal in één subframe, noteer de naam van het sub om deze in de vervolg stappen te laten vervallen of verwijder nu al het bestand fysiek.
Blinktool en blinkwindow.

Een visuele voorselectie van de lightsubs met de Blinktool.

Let echter op met subs verwijderen, immers hoe meer subs je integreert, hoe beter de algoritmen functioneren (hoe meer data, hoe beter de statistiek, hoe betrouwbaarder de juiste intensiteit van een pixel kan worden bepaald). Alle pixels anders dan die opgelicht zijn door een satellliet etc. leiden immers tot een betere signaalruis-verhouding in de uiteindelijke stack.

3.2 Lights calibration

Calibreren betekent in deze context calibratie van de lights met het gecreëerde master bias, master dark en (eventuele) master flat frames.

 1. open het script BatchFormatConversion onder het menu /Script/BatchProcessing, kies als sample format: 32-bit IEEE 754 floating point met als output extension: xisf;
 2. selecteer de te converteren raw bestanden;
 3. druk op ok;
 4. selecteer de gewenste en geconverteerde light subs in het ImageCalibration tool;
 5. specificeer de output directory waar de gecalibreerde bestanden opgeslagen worden;
 6. selecteer de master bias, dark en flat masters;
 7. neem de overige instellingen over zoals hieronder afgebeeld;
 8. klik op het ronde cirkeltje linksonder in het venster om het proces te starten;
 9. open een willekeurig light sub en voer een SCTF uit om de afbeelding te stretchen, deze stretch is niet meer dan een preview.
Settings van het ImageCalibration tool.

Settings van het ImageCalibration tool.

In de volgende tussenstap gaan we on(s)ze images “debayeren” m.b.v. het Debayer tool of script. In deze stap converteren we de Color Filter Array (CFA) image(s) naar RGB kleur image(s).

3.3 Light frames integration (stacking)
 1. selecteer alle in 3.2.5.1 ge-debayerde bestanden of selecteer het in stap 3.2.8 gegenereerde en gecalibreerde light bestand;
 2. selecteer het reference sub zoals gekozen in stap 7 van 3.4.5.1 StarAlignment, door dit image in de Input Image lijst te selecteren en op Set Reference te drukken (het sub wordt nu automatisch bovenaan de lijst geplaatst);
 3. kies als pixel rejection algorithm voor: Averaged Sigma Clipping (8-10 subs), Winsorized Sigma Clipping (10-15 subs), of Linear Fit Clipping indien => 15 subs;
 4. neem de overige instellingen over zoals hieronder afgebeeld (Pixel Rejection parameters blijven dus ook op hun default waarde staan);
 5. klik op het ronde cirkeltje linksonder in het venster om het proces te starten;
 6. sla het bestand op in het .xisf formaat in 32-bit IEEE 754 floating point.
Het geïntegreerde eindresultaat van de geregistreerde light frames.

Het geïntegreerde eindresultaat van de geregistreerde light frames.

We hebben nu een geïntegreerd (gestacked) resultaat.

In de volgende stap gaan we het image verder bewerken middels een DynamicBackgroundExtraction.

Copyright © 2015-2017 starry-night.nl

Leave a Reply