han.k

  han.k replied to the topic Serie opname van asteroid Vesta in the forum Zonnestelsel
  Vandaag dezelfde opnames nogmaals gestacked maar dit keer met alignment op Vesta. Voor de geinteresseerden, het stackprocess met ASTAP is in een video demonstratie vastgelegd en geupload naar Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q1U3LjfgVL4 Han(4)Vesta, 2020-02-12, 6x200L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool _stacked, aligned on vesta, cropped
  han.k started the topic Serie opname van asteroid Vesta in the forum Zonnestelsel
  Gisteren heb ik me eens gericht op asteroiden. Dat is niet moeilijk. Het doel was om de automatische markering in ASTAP te testen. Onder de stack van vier opnames van 200 seconden, tussen 19:37 en 21:40 CET. Ook asteroid Asterope is zichtbaar Han [attachment=0](4)Vesta, 2020-02-12, 6x200L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool _stacked cropped.jpg[/attachment](4)Vesta, 2020-02-12, 6x200L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool _stacked cropped
  han.k posted a new activity comment
  Belangrijk is dat je het vinkje zet bij devices, focuser zoals in de bijlage aangegeven. Zodra je op het knopje rechtboven klikt moet de status van je apparatuur (montering, focuser...) van rood in groen veranderen. Zonder dat de focuser aangesloten is blijft de status rood=dis-connected. Zie je hemaal geen foc=focususer in rood, dan is het vinkje niet gezet. HanUntitled1Untitled2
  han.k posted a new activity comment
  Belangrijk is dat je het vinkje zet bij devices, focuser zoals in de bijlage aangegeven. Zodra je op het knopje rechtboven klikt moet de status van je apparatuur (montering, focuser...) van rood in groen veranderen. Zonder dat de focuser aangesloten is blijft de status rood=dis-connected. Zie je hemaal geen foc=focususer in rood, dan is het vinkje niet gezet. HanUntitled1Untitled2
  Hallo Nicolàs, Ik ga morgen met je spreadsheet experimenteren. >>>Je hoeft een negatieve error niet anders af te handelen dan een positieve Dat doe ik om teveel invloed van grote outliers te voorkomen. Dit voorkomt grote percentuele afwijkingen daar de afwijking begrenst wordt tot 1. Zowel een HFD van 0 of 99 geeft een fout van 1 maximaal.
  >> Bepaal de wortel van de kwadratensom van deze errors
  Deze manier van fout berkening heb ik inmiddels laten vallen. Het curve fits resultaat wordt beter met de gemiddelde absolute fout. De reden is dat de hyperbool niet altijd perfect past en de grootste afwijkingen teveel invloed krijgen door het kwadraat. Bijvoorbeeld als een van de hyperboolvleugels een andere hoek heeft. Daarnaast zijn outliers minder een probleem omdat de HFD waarde (FWHM) bepaald word als mediaan van aantal sterren HFD waardes in de opname. De mediaan filtert de slechte HFD detecties er uit. Dus aanvullende detecteren van outliers voor de curvefit heeft weinig prioriteit en ik heb de indruk dat het de curve fitting schaad. Momenteel heb ik de indruk dat er altijd een outlier gevonden word. Deze zit of bij het focus door de seeing of bij een afwijkende hoek van een van de vleugels. Dat heb ik met onderstaande schets proberen weer te geven. Vanavond heb tijdens een paar uur helder hemel al mijn focus opnames met een speciale versie van CCDCiel  bewaard en kan ik meer analyseren. Han  curve fitting v-curve
  MAD, median absolute deviation is niet onfeilbaar voor curve fitting van een V-curve. In sommige situaties gaat het mis met het bepalen van de mediaan van de errors. In de onderstaande situtatie was de mediaan fout vrijwel nul door de 7 punten links en werden de 6 meetpunten rechts genegeerd, Hancurve fitting mad
  Daar komt toch wat moois uit. De mediaan error werkt goed en negeert een outlier. Nu nog testen of het altijd robuust is 🙂 Hanmean error curve fittingmedian error curve fitting
  Daar komt toch wat moois uit. De mediaan error werkt goed en negeert een outlier. Nu nog testen of het altijd robuust is 🙂 Hanmean error curve fittingmedian error curve fitting
  Hallo Nicolàs, The focussering curve fitting heb ik voor CCDCiel  ontwikkeld en gaat uit van een hyperbool. De totale fout wordt bepaald door de bekende RMS methode dus de fout in het kwadraat, het dan middelen en dan de wortel nemen. Dan is het een kwestie van schuiven met de hyperbool parameters. Over de beste benadering is onlangs nog flink gediscuteerd op Cloudynights, maar ik heb de beste resultaten met een hyperbool. Dat was ook de conclusie van de Focusmax ontwikkelaars. Het hangt natuurlijk ook af hoe goed je hfd meting van de sterren werkt. Is de hfd meting niet goed dan wordt je V-curve ook anders. Ik vermoed dat de voortstanders van een parabool fit een slechtere hfd meting hebben. De kwaliteit van de curve fit kan je testen. Alle data is te kopiëren in Excel en de hyperbool parameters word gegeven in de oplossing (focus, a, b). Dan krijg je zo iets in Excel (voor mijn 100 APO astrograph) als bijgevoegd. Wat opvalt is dat de curve fit voor het centrum perfect is. Voor de buitengebieden is de hyperbool smaller en gaat de curve fit bij het focus lager. Voor het focus punt van de buitengebieden ligt de gemeten hfd net iets hoger dan voor het centrum wat licht in de lijn van de verwachting. Voor de volledigheid bijgevoegd een van de Excel files waarin je de gemeten data kan kopiëren. Het uiteindelijke ASTAP rapport ziet er dan zo uit: 13:22:39  median        Focus=35972    a=1,23909     b=143,37264    _____________        lowest error=0,01187     iteration_cycles=4 13:22:39  center        Focus=35925    a=1,87688     b=212,46136    _____________        lowest error=0,00540     iteration_cycles=4 13:22:39  outer ring        Focus=36028    a=0,30912     b= 37,90557    offset=  103        lowest error=0,02590     iteration_cycles=6 13:22:39  bottom left        Focus=36000    a=1,47225     b=169,40969    offset=   75        lowest error=0,01023     iteration_cycles=2 13:22:39  bottom right    Focus=35825    a=1,52325     b=167,86880    offset= -100        lowest error=0,00695     iteration_cycles=2 13:22:40  top left        Focus=36094    a=1,39523     b=159,90826    offset=  169        lowest error=0,00958     iteration_cycles=4 13:22:40  top right        Focus=35934    a=1,74906     b=200,38594    offset=    9        lowest error=0,00777     iteration_cycles=4 My focuser makes about 1500 steps per mm, so the found differences up to 169 steps are very small a little more then 0.1 mm or 0.004 inch E.a is natuurlijk in ontwikkeling Han De gemeten waarden zijn blauw. De curve-fit data is rosecenterfocusouterfocus
  Hallo Nicolàs, The focussering curve fitting heb ik voor CCDCiel  ontwikkeld en gaat uit van een hyperbool. De totale fout wordt bepaald door de bekende RMS methode dus de fout in het kwadraat, het dan middelen en dan de wortel nemen. Dan is het een kwestie van schuiven met de hyperbool parameters. Over de beste benadering is onlangs nog flink gediscuteerd op Cloudynights, maar ik heb de beste resultaten met een hyperbool. Dat was ook de conclusie van de Focusmax ontwikkelaars. Het hangt natuurlijk ook af hoe goed je hfd meting van de sterren werkt. Is de hfd meting niet goed dan wordt je V-curve ook anders. Ik vermoed dat de voortstanders van een parabool fit een slechtere hfd meting hebben. De kwaliteit van de curve fit kan je testen. Alle data is te kopiëren in Excel en de hyperbool parameters word gegeven in de oplossing (focus, a, b). Dan krijg je zo iets in Excel (voor mijn 100 APO astrograph) als bijgevoegd. Wat opvalt is dat de curve fit voor het centrum perfect is. Voor de buitengebieden is de hyperbool smaller en gaat de curve fit bij het focus lager. Voor het focus punt van de buitengebieden ligt de gemeten hfd net iets hoger dan voor het centrum wat licht in de lijn van de verwachting. Voor de volledigheid bijgevoegd een van de Excel files waarin je de gemeten data kan kopiëren. Het uiteindelijke ASTAP rapport ziet er dan zo uit: 13:22:39  median        Focus=35972    a=1,23909     b=143,37264    _____________        lowest error=0,01187     iteration_cycles=4 13:22:39  center        Focus=35925    a=1,87688     b=212,46136    _____________        lowest error=0,00540     iteration_cycles=4 13:22:39  outer ring        Focus=36028    a=0,30912     b= 37,90557    offset=  103        lowest error=0,02590     iteration_cycles=6 13:22:39  bottom left        Focus=36000    a=1,47225     b=169,40969    offset=   75        lowest error=0,01023     iteration_cycles=2 13:22:39  bottom right    Focus=35825    a=1,52325     b=167,86880    offset= -100        lowest error=0,00695     iteration_cycles=2 13:22:40  top left        Focus=36094    a=1,39523     b=159,90826    offset=  169        lowest error=0,00958     iteration_cycles=4 13:22:40  top right        Focus=35934    a=1,74906     b=200,38594    offset=    9        lowest error=0,00777     iteration_cycles=4 My focuser makes about 1500 steps per mm, so the found differences up to 169 steps are very small a little more then 0.1 mm or 0.004 inch E.a is natuurlijk in ontwikkeling Han De gemeten waarden zijn blauw. De curve-fit data is rosecenterfocusouterfocus
  Velen kennen waarschijnlijk CCDinspector. Dit programma meet de field  curvature/beeldveldwelving en tilt/beeldkanteling door  de verschillen in FWHM ofwel HFD waarden van de de verschillende gebieden in het beeld. Dit lukt met een enkele opname en alleen als het beeld in het centrum perfect in focus is. Met deze mail wil ik een ander experimentele methode voorstellen die geïmplementeerd is in het programma ASTAP. Ik neem aan dat CCDinspecter de beeldveldwelving berekent door ((A / B) -1) * 100%. Waarbij B de gemiddelde fwhm / hfd van het midden van de opname en A van de buitengebieden van de opname is. Dit werkt alleen als de opname voor het centrum pefect in focus is. Is het beeld niet in focus dan klopt de meting totaal niet. bovendien heet de off-axis aberratie ook een invloed. Het zou beter zijn als de beeldveldwelving  gemeten wordt al C en uitgedrukt in stappen van de focuser. Om het focuspunt te vinden van een aantal gebieden van de sensor is het nodig om een aantal opnames te maken en van de gemeten hfd’s een V-curve/grafiek op te bouwen of met “curve fitting” het focus punt te vinden. Dit idee is nu geïmplementeerd in het gratis programma ASTAP, tabblad "inspector". Om dit idee te toetsten zoek ik gebruikers die dit will testen met hun systeem. De rest nu in het Engels: Fotos:
  • 1) Factors A,B, C explained
  • 2) Graph of the focus curves of  100mm APO astrograph, focal length 580 mm. Plotted are hfd values of median=all, the center of the image, outer area and the image split in four parts:
  • 3) In the program, the data is presented as a table which can be selected and copied to the clipboard:
    The usage is as follows:
  • Prepare a series of short exposure images with different focuser positions and a lot of stars. Exposure time a few seconds. Move for each image the focuser a small step but only in one way to prevent backlash problems. Images with stars having an hfd above 12-14 will not be analysed correctly since this was historically not implemented.
  • Browse with ASTAP to the images.
  • Press analyse
  • Optional:  Select all rows by ctrl+a, copy with ctrl+c and paste to your favorite spreadsheet.
  • Press curve fitting for report on best focus point for each image area.
    This is experimental. I'm interested in more test images.  If anybody can assist, make them as indicated below. Hanv-curve1.png.a52a78a3db703c0a581e37038e0bb740apo100.png.64e38d65aa50221644b653fa482ba8b3astap_inspector.thumb.png.003774adfe1c4d0ba29e241a86e2e2ad
  Velen kennen waarschijnlijk CCDinspector. Dit programma meet de field  curvature/beeldveldwelving en tilt/beeldkanteling door  de verschillen in FWHM ofwel HFD waarden van de de verschillende gebieden in het beeld. Dit lukt met een enkele opname en alleen als het beeld in het centrum perfect in focus is. Met deze mail wil ik een ander experimentele methode voorstellen die geïmplementeerd is in het programma ASTAP. Ik neem aan dat CCDinspecter de beeldveldwelving berekent door ((A / B) -1) * 100%. Waarbij B de gemiddelde fwhm / hfd van het midden van de opname en A van de buitengebieden van de opname is. Dit werkt alleen als de opname voor het centrum pefect in focus is. Is het beeld niet in focus dan klopt de meting totaal niet. bovendien heet de off-axis aberratie ook een invloed. Het zou beter zijn als de beeldveldwelving  gemeten wordt al C en uitgedrukt in stappen van de focuser. Om het focuspunt te vinden van een aantal gebieden van de sensor is het nodig om een aantal opnames te maken en van de gemeten hfd’s een V-curve/grafiek op te bouwen of met “curve fitting” het focus punt te vinden. Dit idee is nu geïmplementeerd in het gratis programma ASTAP, tabblad "inspector". Om dit idee te toetsten zoek ik gebruikers die dit will testen met hun systeem. De rest nu in het Engels: Fotos:
  • 1) Factors A,B, C explained
  • 2) Graph of the focus curves of  100mm APO astrograph, focal length 580 mm. Plotted are hfd values of median=all, the center of the image, outer area and the image split in four parts:
  • 3) In the program, the data is presented as a table which can be selected and copied to the clipboard:
    The usage is as follows:
  • Prepare a series of short exposure images with different focuser positions and a lot of stars. Exposure time a few seconds. Move for each image the focuser a small step but only in one way to prevent backlash problems. Images with stars having an hfd above 12-14 will not be analysed correctly since this was historically not implemented.
  • Browse with ASTAP to the images.
  • Press analyse
  • Optional:  Select all rows by ctrl+a, copy with ctrl+c and paste to your favorite spreadsheet.
  • Press curve fitting for report on best focus point for each image area.
    This is experimental. I'm interested in more test images.  If anybody can assist, make them as indicated below. Hanv-curve1.png.a52a78a3db703c0a581e37038e0bb740apo100.png.64e38d65aa50221644b653fa482ba8b3astap_inspector.thumb.png.003774adfe1c4d0ba29e241a86e2e2ad
  Velen kennen waarschijnlijk CCDinspector. Dit programma meet de field  curvature/beeldveldwelving en tilt/beeldkanteling door  de verschillen in FWHM ofwel HFD waarden van de de verschillende gebieden in het beeld. Dit lukt met een enkele opname en alleen als het beeld in het centrum perfect in focus is. Met deze mail wil ik een ander experimentele methode voorstellen die geïmplementeerd is in het programma ASTAP. Ik neem aan dat CCDinspecter de beeldveldwelving berekent door ((A / B) -1) * 100%. Waarbij B de gemiddelde fwhm / hfd van het midden van de opname en A van de buitengebieden van de opname is. Dit werkt alleen als de opname voor het centrum pefect in focus is. Is het beeld niet in focus dan klopt de meting totaal niet. bovendien heet de off-axis aberratie ook een invloed. Het zou beter zijn als de beeldveldwelving  gemeten wordt al C en uitgedrukt in stappen van de focuser. Om het focuspunt te vinden van een aantal gebieden van de sensor is het nodig om een aantal opnames te maken en van de gemeten hfd’s een V-curve/grafiek op te bouwen of met “curve fitting” het focus punt te vinden. Dit idee is nu geïmplementeerd in het gratis programma ASTAP, tabblad "inspector". Om dit idee te toetsten zoek ik gebruikers die dit will testen met hun systeem. De rest nu in het Engels: Fotos:
  • 1) Factors A,B, C explained
  • 2) Graph of the focus curves of  100mm APO astrograph, focal length 580 mm. Plotted are hfd values of median=all, the center of the image, outer area and the image split in four parts:
  • 3) In the program, the data is presented as a table which can be selected and copied to the clipboard:
    The usage is as follows:
  • Prepare a series of short exposure images with different focuser positions and a lot of stars. Exposure time a few seconds. Move for each image the focuser a small step but only in one way to prevent backlash problems. Images with stars having an hfd above 12-14 will not be analysed correctly since this was historically not implemented.
  • Browse with ASTAP to the images.
  • Press analyse
  • Optional:  Select all rows by ctrl+a, copy with ctrl+c and paste to your favorite spreadsheet.
  • Press curve fitting for report on best focus point for each image area.
    This is experimental. I'm interested in more test images.  If anybody can assist, make them as indicated below. Hanv-curve1.png.a52a78a3db703c0a581e37038e0bb740apo100.png.64e38d65aa50221644b653fa482ba8b3astap_inspector.thumb.png.003774adfe1c4d0ba29e241a86e2e2ad
  Velen kennen waarschijnlijk CCDinspector. Dit programma meet de field  curvature/beeldveldwelving en tilt/beeldkanteling door  de verschillen in FWHM ofwel HFD waarden van de de verschillende gebieden in het beeld. Dit lukt met een enkele opname en alleen als het beeld in het centrum perfect in focus is. Met deze mail wil ik een ander experimentele methode voorstellen die geïmplementeerd is in het programma ASTAP. Ik neem aan dat CCDinspecter de beeldveldwelving berekent door ((A / B) -1) * 100%. Waarbij B de gemiddelde fwhm / hfd van het midden van de opname en A van de buitengebieden van de opname is. Dit werkt alleen als de opname voor het centrum pefect in focus is. Is het beeld niet in focus dan klopt de meting totaal niet. bovendien heet de off-axis aberratie ook een invloed. Het zou beter zijn als de beeldveldwelving  gemeten wordt al C en uitgedrukt in stappen van de focuser. Om het focuspunt te vinden van een aantal gebieden van de sensor is het nodig om een aantal opnames te maken en van de gemeten hfd’s een V-curve/grafiek op te bouwen of met “curve fitting” het focus punt te vinden. Dit idee is nu geïmplementeerd in het gratis programma ASTAP, tabblad "inspector". Om dit idee te toetsten zoek ik gebruikers die dit will testen met hun systeem. De rest nu in het Engels: Fotos:
  • 1) Factors A,B, C explained
  • 2) Graph of the focus curves of  100mm APO astrograph, focal length 580 mm. Plotted are hfd values of median=all, the center of the image, outer area and the image split in four parts:
  • 3) In the program, the data is presented as a table which can be selected and copied to the clipboard:
    The usage is as follows:
  • Prepare a series of short exposure images with different focuser positions and a lot of stars. Exposure time a few seconds. Move for each image the focuser a small step but only in one way to prevent backlash problems. Images with stars having an hfd above 12-14 will not be analysed correctly since this was historically not implemented.
  • Browse with ASTAP to the images.
  • Press analyse
  • Optional:  Select all rows by ctrl+a, copy with ctrl+c and paste to your favorite spreadsheet.
  • Press curve fitting for report on best focus point for each image area.
    This is experimental. I'm interested in more test images.  If anybody can assist, make them as indicated below. Hanv-curve1.png.a52a78a3db703c0a581e37038e0bb740apo100.png.64e38d65aa50221644b653fa482ba8b3astap_inspector.thumb.png.003774adfe1c4d0ba29e241a86e2e2ad
  Velen kennen waarschijnlijk CCDinspector. Dit programma meet de field  curvature/beeldveldwelving en tilt/beeldkanteling door  de verschillen in FWHM ofwel HFD waarden van de de verschillende gebieden in het beeld. Dit lukt met een enkele opname en alleen als het beeld in het centrum perfect in focus is. Met deze mail wil ik een ander experimentele methode voorstellen die geïmplementeerd is in het programma ASTAP. Ik neem aan dat CCDinspecter de beeldveldwelving berekent door ((A / B) -1) * 100%. Waarbij B de gemiddelde fwhm / hfd van het midden van de opname en A van de buitengebieden van de opname is. Dit werkt alleen als de opname voor het centrum pefect in focus is. Is het beeld niet in focus dan klopt de meting totaal niet. bovendien heet de off-axis aberratie ook een invloed. Het zou beter zijn als de beeldveldwelving  gemeten wordt al C en uitgedrukt in stappen van de focuser. Om het focuspunt te vinden van een aantal gebieden van de sensor is het nodig om een aantal opnames te maken en van de gemeten hfd’s een V-curve/grafiek op te bouwen of met “curve fitting” het focus punt te vinden. Dit idee is nu geïmplementeerd in het gratis programma ASTAP, tabblad "inspector". Om dit idee te toetsten zoek ik gebruikers die dit will testen met hun systeem. De rest nu in het Engels: Fotos:
  • 1) Factors A,B, C explained
  • 2) Graph of the focus curves of  100mm APO astrograph, focal length 580 mm. Plotted are hfd values of median=all, the center of the image, outer area and the image split in four parts:
  • 3) In the program, the data is presented as a table which can be selected and copied to the clipboard:
    The usage is as follows:
  • Prepare a series of short exposure images with different focuser positions and a lot of stars. Exposure time a few seconds. Move for each image the focuser a small step but only in one way to prevent backlash problems. Images with stars having an hfd above 12-14 will not be analysed correctly since this was historically not implemented.
  • Browse with ASTAP to the images.
  • Press analyse
  • Optional:  Select all rows by ctrl+a, copy with ctrl+c and paste to your favorite spreadsheet.
  • Press curve fitting for report on best focus point for each image area.
    This is experimental. I'm interested in more test images.  If anybody can assist, make them as indicated below. Hanv-curve1.png.a52a78a3db703c0a581e37038e0bb740apo100.png.64e38d65aa50221644b653fa482ba8b3astap_inspector.thumb.png.003774adfe1c4d0ba29e241a86e2e2ad
  han.k started the topic komeet C/2017 T2(PANSTARRS) in the forum Zonnestelsel
  Eergisteren was het een paar uur helder. O.a. de helderste komeet C/2017 T2(PANSTARRS) van dit moment gefotografeerd. Deze staat lekker hoog bij de double cluster: Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera Filter UV/Ir 15 januari 2019 CCDciel en ASTAP stacking program Gecentreerd op de sterren 9x50 sec en gecentreerd op de komeetkern 38x50 secC2017T2(PANSTARRS), 2020-01-15, 9x50L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool _stackedC2017T2(PANSTARRS), 2020-01-15, 38x50L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool, lock on comet head
  han.k started the topic komeet C/2017 T2(PANSTARRS) in the forum Zonnestelsel
  Eergisteren was het een paar uur helder. O.a. de helderste komeet C/2017 T2(PANSTARRS) van dit moment gefotografeerd. Deze staat lekker hoog bij de double cluster: Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera Filter UV/Ir 15 januari 2019 CCDciel en ASTAP stacking program Gecentreerd op de sterren 9x50 sec en gecentreerd op de komeetkern 38x50 secC2017T2(PANSTARRS), 2020-01-15, 9x50L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool _stackedC2017T2(PANSTARRS), 2020-01-15, 38x50L , APO100Q, ZWO ASI1600MM-Cool, lock on comet head
  >>>Reden dat ik toch weer even verder heb gekeken is de image preview. >>>Die is dezelfde als die (niet zo vreemd) van Han z’n ASTAP. Ik krijg de settings hiervoor niet goed voor elkaar. De image preview van SGP en Voyager zijn dan wel wat fraaier.
  Dat hangt misschien van je camera af. Ik druk 1) op de knop voor 98% en 2) zet gamma op een waarde. Af en toe verschuif ik de balken in het histogram.ccdciel
  Uit de zelfde serie als M22.  De objecten M20, M21 bij 12 graden elevatie tussen de bomen door vanuit Noord-Nederland. Eerdere pogingen waren minder door matige transparantie: Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera Filter H-alpha 7 nm 15x50sec op 2019-8-8 CCDciel en ASTAP stacking programM20, M21, 2019-8-8, 15x50sec, APO100Q, H-alpha 7nm, ASI1600MM-Cool
  han.k started the topic M22 10 graden boven de horizon in the forum Deepsky
  Dit Messier object M22 staat altijd laag. Mijn klapdak extra laten zakken. Verder is het object voor mij maar circa 45 minuten zichtbaar want moet ik tussen twee bomen doorkijken. Maar hij staat er op bij 10 graden elevatie vanuit Noord-Nederland: Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera 11x50sec op 2019-8-8 CCDciel en ASTAP stacking programM22, 2019-8-8, 11x50sec, APO100Q, ASI1600MM-Cool
  Vandaag een kleine uitbreiding geschreven voor ASTAP 0.9.239. Een tool om de magnitude van "extended objects" in een opname te meten. Misschien nuttig voor het meten van een komeetmagnitude of als speeltje. Gebruik: 1) Laad een enkele (raw) opname en selecteer "Astrometric (plate) solve". 2) Houd de rechtermuisknop vast en trek een rechthoek rondom het object. Laat los en selecteer in het pop-up menu "measure total magnitude within rectangle". Het lijkt redelijk nauwkeurig. Het werkte het beste bij monochrome opnames en de Johnson-V sterrendatabase G16 (of G17).  Er mogen niet veel pixels verzadigd zijn, anders klopt de meting niet. Het principe is eenvoudig. Het meet de flux van de sterren en vergelijkt die met de sterrendatabase. Dan met de flux van het "extended object" is  de magnitude te bepalen. De astrometric (plate) solve is essentieel voor het automatiseren van het vergelijken van de sterren met de opname. Hanastap_measure_magnitude1
  Vandaag een kleine uitbreiding geschreven voor ASTAP 0.9.239. Een tool om de magnitude van "extended objects" in een opname te meten. Misschien nuttig voor het meten van een komeetmagnitude of als speeltje. Gebruik: 1) Laad een enkele (raw) opname en selecteer "Astrometric (plate) solve". 2) Houd de rechtermuisknop vast en trek een rechthoek rondom het object. Laat los en selecteer in het pop-up menu "measure total magnitude within rectangle". Het lijkt redelijk nauwkeurig. Het werkte het beste bij monochrome opnames en de Johnson-V sterrendatabase G16 (of G17).  Er mogen niet veel pixels verzadigd zijn, anders klopt de meting niet. Het principe is eenvoudig. Het meet de flux van de sterren en vergelijkt die met de sterrendatabase. Dan met de flux van het "extended object" is  de magnitude te bepalen. De astrometric (plate) solve is essentieel voor het automatiseren van het vergelijken van de sterren met de opname. Hanastap_measure_magnitude1
  han.k replied to the topic M13 in juni in the forum Deepsky
  Nicolàs, Kan je de hele serie opnames inclusief een dark, flat en bias master ter beschikking stellen? Dan zal ik eens kijken wat mijn programma er van maakt. Veel sterren zijn voornamelijk in het centrum gekleurd. Dat zie je alleen goed bij aanvullend stretchen. Een belichtingstijd van 120 seconden lijkt me te lang voor M13. Veel sterren zijn dan al verzadigd en de sterrenkleuren worden dan problematisch. Voor dit soort objecten belicht ik met F5.8 maximaal 50 seconden. HanM13
  han.k replied to the topic M13 in juni in the forum Deepsky
  Nicolàs, Kan je de hele serie opnames inclusief een dark, flat en bias master ter beschikking stellen? Dan zal ik eens kijken wat mijn programma er van maakt. Veel sterren zijn voornamelijk in het centrum gekleurd. Dat zie je alleen goed bij aanvullend stretchen. Een belichtingstijd van 120 seconden lijkt me te lang voor M13. Veel sterren zijn dan al verzadigd en de sterrenkleuren worden dan problematisch. Voor dit soort objecten belicht ik met F5.8 maximaal 50 seconden. HanM13
  han.k replied to the topic M13 in juni in the forum Deepsky
  Nicolàs, Kan je de hele serie opnames inclusief een dark, flat en bias master ter beschikking stellen? Dan zal ik eens kijken wat mijn programma er van maakt. Veel sterren zijn voornamelijk in het centrum gekleurd. Dat zie je alleen goed bij aanvullend stretchen. Een belichtingstijd van 120 seconden lijkt me te lang voor M13. Veel sterren zijn dan al verzadigd en de sterrenkleuren worden dan problematisch. Voor dit soort objecten belicht ik met F5.8 maximaal 50 seconden. HanM13
  han.k started the topic M101 op 2019-5-28 in the forum Deepsky
  Deze is van een korte nacht op 28 mei. Een tweede serie zit er de komende dagen niet in dus ik heb de opname maar verwerkt met onderstaand resultaat. M101 stond goed in het zenith en de scherpte is goed. Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera 22x200sec op 2019-5-28 CCDciel en ASTAP stacking programM101, 2019-5-28, 22x200sec, APO100Q, ASI1600MM-Cool
  han.k replied to the topic Schemering in the forum Methoden en Techniek
  De zon hoeft niet 18 graden onder de horizon te zijn.  15, 16 graden is al voldoende. Hier mijn eigen metingen SQM versus Zon elevatie: Zie ook: http://www.hnsky.org/sqm_twilight.htmsqm2
  han.k replied to the topic Schemering in the forum Methoden en Techniek
  De zon hoeft niet 18 graden onder de horizon te zijn.  15, 16 graden is al voldoende. Hier mijn eigen metingen SQM versus Zon elevatie: Zie ook: http://www.hnsky.org/sqm_twilight.htmsqm2
  han.k started the topic M13 and some galaxies in the forum Deepsky
  Deze opname is van gisteravond. Het was in principe een slechte avond want de helft van de tijd had ik technische problemen. Computer crash, camera kanteling, slechte guiding. De belichtingstijd had ik wat langer willen maken maar de hemel werd al langzaam wat lichter. Er zijn weer een hoop melkwegstelsels in deze opname te ontdekken, zie de uitsnede met annotaties (Hyperleda & ASTAP). Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera 70x50sec op 2019-5-6 CCDciel en ASTAP stacking programM13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated1M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated2M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised
  han.k started the topic M13 and some galaxies in the forum Deepsky
  Deze opname is van gisteravond. Het was in principe een slechte avond want de helft van de tijd had ik technische problemen. Computer crash, camera kanteling, slechte guiding. De belichtingstijd had ik wat langer willen maken maar de hemel werd al langzaam wat lichter. Er zijn weer een hoop melkwegstelsels in deze opname te ontdekken, zie de uitsnede met annotaties (Hyperleda & ASTAP). Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera 70x50sec op 2019-5-6 CCDciel en ASTAP stacking programM13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated1M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated2M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised
  han.k started the topic M13 and some galaxies in the forum Deepsky
  Deze opname is van gisteravond. Het was in principe een slechte avond want de helft van de tijd had ik technische problemen. Computer crash, camera kanteling, slechte guiding. De belichtingstijd had ik wat langer willen maken maar de hemel werd al langzaam wat lichter. Er zijn weer een hoop melkwegstelsels in deze opname te ontdekken, zie de uitsnede met annotaties (Hyperleda & ASTAP). Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera 70x50sec op 2019-5-6 CCDciel en ASTAP stacking programM13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated1M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated2M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised
  han.k started the topic M13 and some galaxies in the forum Deepsky
  Deze opname is van gisteravond. Het was in principe een slechte avond want de helft van de tijd had ik technische problemen. Computer crash, camera kanteling, slechte guiding. De belichtingstijd had ik wat langer willen maken maar de hemel werd al langzaam wat lichter. Er zijn weer een hoop melkwegstelsels in deze opname te ontdekken, zie de uitsnede met annotaties (Hyperleda & ASTAP). Han Telescoop 100 mm APO astrograph APO100Q, F5,8 ASI1600MM-Cool Camera 70x50sec op 2019-5-6 CCDciel en ASTAP stacking programM13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated1M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised annotated2M13_50s_20190507_014720 253xFD 191xF 90xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 70x50L _stacked equalised
  In het observatorium gebruik ik een oude desktop. De 14 jaar? oude harde schijf gaf al een tijdje problemen als het koud is.  De wifi netwerk  verbinding naar buiten is niet zo snel en een transport via memory stick werkt sneller. Ik vond het leuk om een opname vanuit Portugal met een uit Nederland te vergelijken. De bovenste foto heb ik inmiddels wat lichter gemaakt. De weergave in het forum lijkt iets donkerder dan in mijn viewer. Voor een betere opname is een langere belichting nodig, maar hier een uitsnede:  NGC4038_200s_20190506_223628 253xFD 191xF 82xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 14x200L _stacked equalised2 part
 • Load More