Activity

  • KeesScherer posted an update 4 months, 2 weeks ago · updated 4 months, 2 weeks ago

    Tot nu toe gebruikte ik een Hutech IDAS-LP2 filter als Luminance filter (Op positie 1), maar vandaag heb ik dat plaats laten maken voor een Baader L (UV/IR block) filter. Met SQM >=20.8 moet dat beter werken. Dat L filter laat bijna 2x zoveel bandbreedte door. Luminance-filter-QHY16200

    Tot nu toe gebruikte ik een Hutech IDAS-LP2 filter als Luminance filter (Op positie 1), maar vandaag