Disclaimer

Deze Disclaimer is van toepassing op de website(s) en onderdelen van starry-night.nl. Toekomstige gelieerde site’s vallen integraal onder deze Disclaimer.

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn toegestaan mits voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van starry-night.nl en/of auteur van tekst.

Externe informatie:

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie’s die gepost worden op de fora, activiteiten pagina of de inhoud van artikelen die niet door de beheerder geschreven zijn. 

Linken naar deze site:

Het is de gebruiker van starry-night.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen de gebruikers site of sociale media en de site van starry-night.nl. Op onze link pagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u contact op met de webmaster.

De redactie:

Deze site is niet verantwoordelijk voor de fora, activiteiten pagina of de inhoud van artikelen die gepost worden, ingeval van een onrechtmatigheid  wordt U verzocht om starry-night.nl daarvan meteen per e-mail op de hoogte te brengen via het volgende adres: info@starry-night.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. De desbetreffende betrokken personen zullen geen toegang meer krijgen tot de site(s) indien een onrechtmatigheid wordt geconstateerd.

Afbeeldingen:

Foto’s van waarnemingen, apparatuur en banners zijn eigendom van de uploader en deze site en mogen in geen geval gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar (uploader). Link geen afbeeldingen van starry-night.nl aan uw website, websites van derden of sociale media, hierdoor verbruikt u onze dataruimte. Indien u dit toch doet zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en desnoods verdere stappen ondernemen. Als u toch afbeeldingen wilt gebruiken benader hiervoor de webmaster, deze zal u doorgaans toestemming verlenen om een foto te kopiëren (na overleg met de eigenaar cq. uploader).

Melding van schending van privacy:

Indien U meent dat een starry-night.nl lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, verzoeken wij om starry-night.nl daarvan meteen per e-mail op de hoogte te brengen via het volgende adres: info@starry-night.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Starry-Night.nl:

De naam starry-night.nl mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij hiervoor expliciet toestemming is verkregen van de eigenaar, men mag te allen tijde linken naar onze website met starry-night.nl in de titel.

Laatste revisie

Oktober 2015: De beheerders van starry-night.nl.

Leave a Reply

Scroll to Top