PixInsight gids

Welkom bij de starry-night.nl, PixInsight gids. De PixInsight gids helpt je om snel met PixInsight te leren werken conform een proces georiënteerde workflow .

PixInsight is hard op weg de de facto applicatie voor astro-image postprocessing te worden. PixInsight is in eerste instantie een intimiderend pakket, de proces georiënteerde opzet van de applicatie en grote hoeveelheid beschikbare tools maken dat nieuwkomers vaak snel afhaken. Het doel van de PixInsight gids is de nieuwe PixInsight gebruiker snel en eenvoudig de weg te wijzen in de PixInsight applicatie teneinde snel acceptabele resultaten te behalen.

Aanvullend worden PixInsight specials onder Articles gepubliceerd waarin geavanceerde toepassing op verschillende gebieden van PixInsight worden omgeschreven.

PixInsightGuide

De PixInsight gids leert door een eenvoudige workflow, gedifferentieerd naar drie expertise niveau’s, een PixInsight gebruiker snel de belangrijkste processtappen uit te voeren met de belangrijkste tools en scripts. Iedere stap in de workflow wordt middels een simpel stappenplan omschreven en eventueel toegelicht. Voorbeeld materiaal voor postprocessing (stacks) zijn beschikbaar gesteld door Kees Scherer: download.

Het is echter aan te raden om voor verdieping (bijv. het geavanceerde gebruik van de parameters van de verschillende tools) gebruik te maken van de talloze vrij beschikbare informatiebronnen op internet.

WORKFLOW
BEGINNER NORMAAL GEVORDERD
BatchPreProcessing Master Dark en Master Bias Superbias
Master flat
Lights calibration    SubframeSelector
 ↵
Debayering    StarAlignment (registration)
   ↵
    Lights frames integration (stacking)
DynamicCrop
DynamicBackGroundExtraction
  Automatic BackgroundExtractor   RGBWorkingSpace en Luminance Extraction Plate Solving
BackgroundNeutralization en ColorCalibration TGVDenoise
HistogramTransformation en CurvesTransformation ←→ HDRMultiscaleTransform

De PixInsight gids zal frequent verfijnd en geüpdate worden terwijl de expertise niveau’s “beginner” en “gevorderd” nog worden uitgebreid met procesomschrijvingen en tips. Voort zal in toekomstige iteraties dieper worden ingegaan op het werken met LRGB/Narrowband opnames.

Veel plezier met het gebruik van PixInsight, het is mogelijk om vrijwillig te doneren als blijk van waardering en als ondersteuning van de ontwikkeling van starry-night.nl.

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom en vergeet niet je resultaten op starry-night.nl te posten!

Image data © Marc Theunissen & IC5070 Sebastiaan Hekel.

Copyright © 2015-2017 starry-night.nl

Scroll to Top