6. SubframeSelector

Een van de handige scripts in PixInsight is het SubframeSelector script waarmee we de kwaliteit van onze lights (naast de visuele inspectie met de blink tool) kunnen kwantificeren.

In stap 3.1 Voorselectie frames hebben we onze light subs visueel geïnspecteerd. Een visuele inspectie zegt echter weinig over bijv. de SNR (Signal/Noise Ratio) of FWHM (Full Width at Half Maximum) waarden.

Met het SubframeSelector script kunnen we een groot aantal grootheden van onze subs meten en op basis van de waarden bijvoorbeeld kiezen voor een bepaald reference image.

6.1 Voorselectie frames
  1. open het script SubframeSelector onder het menu /Script/BatchProcessing;
  2. open System Parameters en voer de Subframe scale / Camera gain en Camera resolution in;
  3. druk op add files en selecteer de te analyseren subframes;
  4. druk op measure.
Het SubframeSelector script
Het SubframeSelector script met SNRWeight grafiek.
tip: je kunt de Subframe scale en Camera Resolution waarden makkelijk uitrekening m.b.v. het Platesolve script, de Camera gain (ISO afhankelijk) is veelal via Google terug te vinden.

6.2 Analyse

  1. klik nadat het script klaar is met de analyse op Plots;
  2. selecteer “SNRWeight” onder Ordinate (Plots) en Sort table by en kies voor Descending als sortering;
  3. het sub zoals weergegeven boven in de tabel (en piek in de grafiek) is het sub met de hoogste SNR waarde, en hiermee geschikt als referentie image voor zowel 3.4.5 Staralignment en 3.3 Light frames integration;
  4. selecteer “FWHM” onder Ordinate (Plots) en Sort table by en kies voor Ascending als sortering, de sub weergegeven bovenaan de lijst (en het dal in de grafiek) met de laagste FHWM waarde is de scherpste afbeelding.
tip: inspecteer het sub met de hoogste SNR waarde altijd visueel, het kan zijn dat bijv. ongewenste satelliet sporen aanwezig zijn, waarmee het sub ongeschikt is als referentie.

Het verdient de voorkeur om het sub met de hoogste SNR waarde te gebruiken als reference image in eerder genoemde processtappen.

In de volgende stap gaan we on(s)ze images “debayeren” m.b.v. het Debayer tool of Batch Debayer script. In deze stap converteren we de Color Filter Array (CFA) image(s) naar RGB kleur image(s).

Copyright © 2017 starry-night.nl

Scroll to Top