PixInsight – Maan Post-Processing

PixInsight is inmiddels de Rolls-Royce (misschien de Range Rover) onder de post-processing software voor astronomie images en met name gericht op DSO (DeepSkyObjects) bewerking. Hierdoor is het bewerken van zonnestelsel images met PixInsight minder vanzelfsprekend waarmee niet gezegd is dat dit onmogelijk zou zijn.

Er is voldoende software beschikbaar voor het bewerken van zonnestelsel images zoals bijvoorbeeld Registax en Autostakkert. PixInsight dwingt echter door haar proces georiënteerde workflow een diep begrip van alle proces stappen af, wordt t.o.v. RegiStax doorontwikkeld en is t.o.v. Autostakkert zeker niet moeilijker in gebruik maar wel omslachtiger.

Resultaat van integratie.
Resultaat van integratie.

In dit artikel wordt een PixInsight workflow uitgeschreven waarmee als voorbeeld een image sessie van de Volle Maan wordt bewerkt. De workflow verwijst frequent naar processtappen zoals onderdeel van de PixInsight gids en is bedoeld voor gevorderden.

1. Master Dark, Bias en Flat

In het processing voorbeeld wordt alleen gebruik gemaakt van een masterbias. Alle drie de calibratie masters zijn overigens niet noodzakelijk voor postprocessing van zonnestelsel objecten. Als je geen gebruik maakt van dark en/of bias en/of flat subs ga dan direct verder met stappen 2.1, 2.2 en  3. Integratie van de gecalibreerde light subs.

Integreer dark en/of bias en/of flat subs conform:

 1. PixInsight – Aanmaken master dark en bias;
 2. en PixInsight – Aanmaken master flat.
2. Lights calibratie
 1. voer stap PixInsight – 3.1 Voorselectie frames uit;
 2. noteer de naam van het voor je gevoel scherpste frame met het meeste zichtbare detail;
 3. en voer stap PixInsight – 3.2 Lights calibration uit.
3. Integratie van de (gecalibreerde) light subs
 1. open het script BatchFormatConversion onder het menu /Script/BatchProcessing, kies als sample format: 64-bit IEEE 754 floating point met als output extension: .fit en voer de conversie uit;
 2. debayer alle (gecalibreerde) subs door stap PixInsight – 3.2.5 Debayering uit te voeren;
 3. open het script FFTRegistration onder het menu /Script/Utilities;
 4. selecteer als reference image het frame zoals in 2.2 gekozen;
 5. selecteer alle te registreren subs onder Target Images;
 6. neem de overige instellingen over zoals hieronder afgebeeld;
 7. klik op “ok”.
FFTRegistration met debayered reference image
FFTRegistration met debayered reference image.
4. AutomaticBackgroundExtractor

De AutomaticBackgroundExtractor tool is voor Maan opnamen bijzonder geschikt aangezien we in dit geval geen interesse hebben in andere objecten dan de Maan en alleen de fel verlichte maanschijf willen behouden.

 1. voer stappen 1 t/m 4 uit van PixInsight – 4.0.5.1 AutomaticBackgroundExtractor;
 2. sla het resultaat op in .fits of .xisf formaat in 32-bit IEEE 754 floating point.
5. ChannelExtraction

In deze stap extraheren we de Luminance data, we zullen deze later na een aantal bewerkingen weer toevoegen (zie: 11. LRGBCombination) aan het RGB image.

 1. Voor alle stappen uit PixInsight – 5. ChannelExtraction uit.
6. BackgroundNeutralization en ColorCalibration
 1. open of selecteer het RGB image zoals opgeslagen in 4.2;
 2. voer zowel stappen PixInsight – 6.1 BackgroundNeutralization als PixInsight – 6.2 ColorCalibration uit;
 3. kies voor preview 1 een willekeurig stukje zwarte achtergrond;
 4. kies voor preview 2 (wit preview) de Aristarchus krater;
 5. voer stap PixInsight – 6.3 Groencorrectie met SCNR uit.
BackgroundNeutralization, ColorCalibration en SCNR.
BackgroundNeutralization, ColorCalibration en SCNR.
7. Deconvolution

M.b.v. het Deconvolution proces proberen we de negatieve effecten van met name turbulentie (in het geval van zonnestelsel images) tegen te gaan, het resultaat zal een image met meer (scherper) zichtbaar detail zijn.

 1. open of selecteer het Luminance bestand zoals opgeslagen in 5.1;
 2. open het Deconvolution tool;
 3. laat alle instellingen op hun default waarden staan;
 4. klik op het vierkantje linksonder in het venster om het proces te starten;
 5. onderzoek het resultaat en verlaag de onder Parametric PSF: StdDev en Shape waarden met kleine stapjes;
 6. herhaal stappen 5 t/m 4 tot tevredenheid.
Deconvolution tweede run.
Deconvolution tweede run.
8. HistogramTransformation
 1. voer stap PixInsight – 8.2 HistogramTransformation (manuele) stretch uit op zowel het RGB als Luminance Image;
9. UnsharpMask

M.b.v. het UnsharpMask proces maken we het image scherper.

 1. open of selecteer het Luminance bestand zoals opgeslagen in je voorafgaande bewerking;
 2. open het UnsharpMask tool;
 3. laat alle instellingen op hun default waarde staan;
 4. klik op het vierkantje linksonder in het venster om het proces te starten;
 5. onderzoek het resultaat en verlaag onder USM Filter de StdDev en Amount waarden met kleine stapjes;
 6. herhaal stappen 5 en 4 tot tevredenheid.
UnsharpenMask Luminance rechts in relatie tot RGB image links.
UnsharpenMask Luminance rechts in relatie tot RGB image links.
10. HDRMultiscaleTransform
 1. Voer stap PixInsight – 10. HDRMultiscaleTransform uit op zowel het RGB als Luminance Image;
11. LRGBCombination

In deze stap worden de bewerkte RGB en Luminance images samengevoegd.

 1. open het LRGBCombination tool;
 2. maak een duplicate van het RGB image;
 3. vink onder Channels/Source images L aan, selecteer het Luminance image en deselecteer R,G en B;
 4. selecteer onder Target het duplicate image;
 5. klik op het vierkantje linksonder in het venster om het proces te starten;
 6. sla het resultaat op in .fits of .xisf formaat in 32-bit IEEE 754 floating point.
LRGBCombination RGB, Luminance en resultaat.
LRGBCombination RGB, Luminance en resultaat.
12. ACDNR

M.b.v. het ACDNR proces gaan we ruis zoals geïntroduceerd door voorafgaande bewerkingsstappen reduceren.

 1. open of selecteer het bestand zoals opgeslagen in je voorafgaande bewerking;
 2. open het ACDNR tool;
 3. laat alle instellingen op hun default waarde staan;
 4. klik op het vierkantje linksonder in het venster om het proces te starten;
 5. onderzoek het resultaat en verlaag de onder Lightness: StdDev en Amount waarden met kleine stapjes;
 6. herhaal stappen 5 en 4 tot tevredenheid;
 7. sla het resultaat op in .fits of .xisf formaat in 32-bit IEEE 754 floating point.
13.  Afwerking: CurvesTransformation, Rotation en DynamicCrop
 1. open of selecteer het bestand zoals opgeslagen in 12.7;
 2. voer stap PixInsight – 8.3 CurvesTransformation uit op het image;
 3. optioneel kan nog een Rotation en PixInsight – 3.5.5.1 DynamicCrop worden uitgevoerd op het image;
 4. sla het resultaat op in .fits of .xisf formaat in 32-bit IEEE 754 floating point.
Het resultaat van een volledige PixInsight bewerking incl. rotatie.
Het resultaat van een volledige PixInsight bewerking incl. rotatie.

Gefeliciteerd, je hebt nu je eerste volledig Maan image in PixInsight bewerkt!

Copyright © 2015-2017 starry-night.nl

2 thoughts on “PixInsight – Maan Post-Processing”

 1. Hoi Marc,

  Bedankt voor deze uiteenzetting. Ikzelf had nog geen maan/planeet opnames met PI bewerkt, idd omdat ik het hoofdzakelijk voor DSO gebruik. Moet ik toch eens mee experimenteren :-)

  Groeten,

  Rob.

Leave a Comment

Scroll to Top